INVESTITOR-KORISNIK

POGON/OBJEKT LOKACIJA

PODRUČJE/CJELINA DJELOVANJA

IZVEDENA DJELATNOST

HEP toplinarstvo d.o.o.

Posebne toplane

Hr. proljeća 32, Zagreb

ventilacijski sustav

zamjena sustava ventilacije kotlovnice

Apis –IT d.o.o.

Paljetkova 18

upravne zgrade

kotlovnice

trafostanice

servisne radione

električne instalacije

elektroenergetski sustavi

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Baštijanova bb Zagreb

ispitne komore

električne instalacije

HEP toplinarstvo d.o.o.

Posebne toplane

20 kotlovnica, Zagreb

protueksplozijski zaštićeni uređaji i instalacije

održavanje PEX uređaja

održavanje PEX instalacija

servis el. motora u Ex izvedbi

servis uređaja u Ex izvedbi

ispitivanje instalacija

ispitivanje uređaja

izrada dokum. dokaza kvalitete

izrada teh. dokum. izved. stanja

priprema za tehničko nadgledanje Ex agencije

servisiranje ventilac. sustava

Croatel

reportažna kola

instalacije

napajanja razvoda, rasvjete i trošila

el. instalacije, razvod

rasvjeta, utičnice

besprekidno napajanje

instalacije veza

Ex agencija

laboratorij, Baštijanova bb, Zagreb

rashladni sustav

servisiranje sustava hlađenja u klima komori Termotron

Tehnomobil d.o.o.

upravno-nadzorna zgrada tunela Sveti Rok

vatrodojava

instalacije vatrodojave na objektu COKP Sveti Rok

Ex agencija

Laboratorij Baštijanova bb, Zagreb

ispitne komore

izrada instalacije besprekidnog napajanja rashladne komore Suntest

Zagrebački holding d.o.o.

stambeno-poslovni centri, javna parkirališta

kontrola pristupa

izrada, montaža i instaliranje zakretnih rampi i automatskih ulaznih vrata

Dalekovod d.d. Zagreb

tunel Sveti Rok

upravne zgrade, kotlovnica, vatrogasnica

izvedba elektromontažnih radova

Apis – IT d.o.o.

 

upravne zgrade, kotlovnica, trafo stanice

izvedba elektromontažnih radova

RH, Sigurnosno obavještajna agencija

kotlovnice

 

popravak i ispitivanje ispravnosti opreme i el. instalacije u protueksplozijskoj zaštiti

Crosco naftni servisi d.o.o.

Industrijski krug Ivanić Grad

telefonski sustavi

izrada DTK između tel. centrale i nove hale, popravak tel. instalacija, izrada dokum. izved. stanja

Domovi zdravlja Zagrebačke županije

 

kontrola pristupa

izrada, montaža i instaliranje zakretnih rampi

Apex grupa d.o.o.

 

kontrola pristupa

izrada sustava  zakretnih rampi (vrata) na daljinsko upravljanje

INA Industrija nafte d.d.

Ivanićko Graberje

proizvodna hala

izvedba el. instalacija rasvjete i el. motora pogona

INA Industrija nafte d.d.

MS Bilo Šandrovac

naftovod

elektromotorni pogon sa frekventnim pretvaračem

IPIM d.o.o.

pivnica Medvedgrad

pivnica –svi objekti

elektromontažni radovi, instalacija rasvjete i kompjutorskih mreža

INA Industrija nafte d.d.

Zagreb: Šubićeva 29, Lovinčićeva bb, Ul. grada Vukovara 18, Poslovni toranj Savska 41, Čulinečka bb, Ivanić Grad, Molve

Upravne zgrade

izvedba kompjutorskih mreža

Narodna banka Hrvatske

Trg burze, Jurišićeva

pasivni dio kompjutorskih mreža

izvedba informatičkih mreža – strukturno kabliranje

Crosco naftni servisi d.o.o.

poslovna zgrada Vukovarska 18, Zagreb, poslovna zgrada Ivanić Grad, , baza Lamjana

informatičke mreže

izvedba informatičkih mreža – strukturno kabliranje

Streljana LAS, Zagreb

objekt streljane

 

izvedba telefonske kompjuterske, gromobranske i električne instalacije

Streljana Trnje, Zagreb

objekt streljane

 

izvedba telefonske kompjuterske, gromobranske i električne instalacije

Reglete

Reglete

Narodna banka Hrvatske

Narodna banka Hrvatske