INVESTITOR-KORISNIK

POGON/OBJEKT LOKACIJA

PODRUČJE/CJELINA DJELOVANJA

IZVEDENA DJELATNOST

STSI Integriran tehnički servisi d.o.o.

Etan, Ivanić Grad

cjelokupno postrojenje sa pripadajućim objektima

održavanje mjerne, upravljačke, signalne, regulacijsko-instrumentacijske opreme tijekom 2009. g.

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

cjelokupno postrojenje sa pripadajućim objektima

održavanje (PEX) protueksplozijski zaštićene opreme i instalacija instrumentacije tijekom 2009.

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

cjelokupno postrojenje sa pripadajućim objektima

održavanje sustava popratnog grijanja tijekom 2009. g.

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

SMG ulazni čvor postrojenja

zamjena sustava mjerenja nivoa na spremnicima

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

cjelokupno postrojenje sa pripadajućim objektima

video-nadzorna zaštita

Hayan Petroleum Company

Jihar Stage 2, Sirija

 

pneumatsko mjerenje tlaka i protoka sa registratorima

INA Industrija nafte d.d.

Stružec, Popovača

mjerna stanica1

zamjena sustava mjerenja nivoa

INA Industrija nafte d.d.

Žutica, Ivanić Grad

mjerne stanice

popravak i baždarenje računala protoka

INA Industrija nafte d.d.

Šumećani, Ivanić Grad

polje Kloštar

polje Lupoglav

polje Bunjani

polje Ivanić

polje Ježevo

servisiranje-zamjena sustava mjerenja tlaka

Končar montažni inženjering d.d.

Etan Ivanić Grad

turbo generatori

izrada instalacije, montaža, ožičenje i spajanje plinskih turbinskih generatora

STSI Integriran tehnički servisi d.o.o.

Geotermalno polje Zagreb

mjerenje protoka geotermalne vode

ispitivanje, servisiranje, umjeravanje (baždarenje) mjerila protoka

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

analizatorski sustav postrojenja

servisiranje analizatora (kromatografa) i pripadajuće opreme i instalacije

STSI Integriran tehnički servisi d.o.o.

Stružec, Popovača

mjerne stanice

servisiranje, ispitivanje i podešavanje upuštača plinskog lifta

STSI Integriran tehnički servisi d.o.o.

podzemno skladište plina Okoli

kompresorska stanica

instrumentacijski radovi

STSI Integriran tehnički servisi d.o.o.

Žutica

mjerne stanice

popravak i servisiranje pneumatskih instalacija i pretvarača tlaka sa pripadajućim registratorima

Edina

Zagreb, Šubićeva 29

računala

najam računalnog sustava

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

cjelokupno postrojenje

održavanje mjerne, upravljačke, signalne, regulacijsko-instrumentacijske opreme tijekom 2009. g.

INA Industrija nafte d.d.

Šandrovac, Žutica, Lipovljani, Etan

kompresorske stanice

elektroinstalacijski radovi na generalnom popravku moto-kompresorskih jedinica

INA Industrija nafte d.d.

CPS Okoli Žutica

mjerne stanice

Instalacije mjerno-upravljačko-regulacijskog sustava s ishođenjem pozitivnog nalaza Ex agencije

INA Industrija nafte d.d.

Šandrovac, Žutica, Lipovljani, Etan

kompresorske stanice

održavanje signalno blokadnog sustava moto-kompresora

INA Industrija nafte d.d.

Šandrovac, Žutica

naftna polja

instalacije signalizacije i upravljanja

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

izomerizacija i depentanizacija plina

elektro instrumentacijski radovi

INA Industrija nafte d.d.

Šandrovac, Lipovljani, Etan

kompresorske jedinice

instalacija paljenja motokompresaorskih jedinica

INA Industrija nafte d.d.

Vinkovci, Zagreb Istok

mjerno regulacijske stanice

elektro instrumentacijski radovi

Pliva d.d.

Sulfonamidi Savski Marof

neutralizacija otpadnih voda

instrumentacijski radovi

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

rezervarski prostor

instrumentacijski radovi na sustavu mjerenja nivoa

-          radarski sustav

-          kapacitivni sustav

na rezervoaru tekućeg plina

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

vatrodojava i plinodetekcija postrojenja

montaža, servisiranje i održavanje sustava

INA Industrija nafte d.d.

IVA 1

IVA 2

Etan

kaptaža – plinske baklje

izrada sustava mjerenja protoka plina na baklji postrojenja, izrada sustava kontrole pilot plamena

INA Industrija nafte d.d.

IVA 28

postrojenje za utiskivanje CO2

izrada sustava za detekciju plina, izrada mjerno-regulacijsko-upravljačkog sustava

INA Industrija nafte d.d.

Dioki, Zagreb

Etan, Ivanić Grad

analizatorski sustavi

montaže pneumatskih i el. instrumentacijskih instalacija novih analizatora, održavanje i servisiranje postojećih analizatora plina

INA Industrija nafte d.d.

CPS Bokšić

CPS Legrad

geotermalna bušotina Lučko

geotermalna bušotina Blato

geoterm. buš. SRC Mladost

geoterm. buš. IVA termalna

mjerne stanice

izrada sustava ultrazvučnog mjerenja protoka

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

otprema gotovih proizvoda

elektro instrumentacijski radovi na zamjeni nadzorno upravljačkog sustava

INA Industrija nafte d.d.

Solin -Sv. Kajo

Vraničko blato

Osijek

skladište derivata

elektro instrumentacijski radovi na izradi sustava radarskog mjerenja nivoa

INA Industrija nafte d.d.

Etan, Ivanić Grad

idejni projekt

 

 

glavni projekt

 

 

glavni projekt

mjerenja, nadziranja i vođenja procesa na spremnicima G15, G18, G02, G03 i G04

mjerenja, nadziranja i vođenja procesa na spremničkim prostorijama,mjerenja, nadziranja i vođenja procesa na auto i vagon

Razvodni ormar od kromatografa, Etan

Razvodni ormar od kromatografa, Etan

Pogon ETAN

Pogon ETAN