IMI INSTROMONT INŽENJERING d.o.o. planira periodiku pregleda i procedure preventivnog i korektivnog održavanja svih vrsta pogona i postrojenja. Tehničkim nalazom održavanja TN-ODA 12526 izdanim od Ex-agencije ovlašteni smo izvoditi djelatnosti ODRŽAVANJA OPREME, MATERIJALA I INSTALACIJA u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Navedena djelatnost vrši se iz usluge (ODA) sukladno normi HRN EN 60079-17 te srodnim normama.

Kvalitetno obavljanje navedene djelatnosti temelji se na:

  • višegodišnjem iskustvu
  • obrazovanom i osposobljenom kadru i posjedovanju:
  • potrebne opreme i alata
  • priručnika, postupaka, procedura i periodike

REFERENCE

  • Održavanje instrumentacijske opreme Pogona ETAN Ivanić Grad –INA Industrija nafte d.d. (preko 4000 mjerno-upravljačkih i signalnih uređaja i pripadajuće instalacije u PEX zaštiti)
  • Održavanje – servisiranje – priprema zatehničko nadgledanje uređaja i instalacija u PEX zaštiti na izdvojenim pogonima HEP toplinarstvo d.d. Zagreb (19 kotlovnica)
  • Održavanje – servisiranje – priprema za tehničko nadgledanje uređaja i instalacija u PEX zaštiti u plinskim kotlovnicama MUP-a