INSTROMONT INŽENJERING d.o.o.je društvo sa slijedećom djelatnošću:

 • izvođenje i nadzor
  • instaliranje protueksplozijskih (PEX) instrumentacijskih uređaja TN-IN-09942
  • instaliranje protueksplozijskih (PEX) energetskih uređaja TN-IN-09942
  • električnih instalacija energetike(industrijski, javni, poslovni, stambeni, zdravstveni, sakralni i privatni objekti)
  • električnih instalacija instrumentacije
  • telefonske instalacije
  • antenske instalacije
  • kompjutorske (informacijske) mreže
  • montaže automatskih sustava garažnih sekcijskih vrata, kontrole pristupa i ulaznih rampi
  • instalacije pneumatskih i hidrauličnih sustava
 • proizvodnja
  • mjerno regulacijske opreme, sredstava za upravljanje i automatizaciju u industriji
  • razdjelnika, elektro ormara i komandnih pultova
  • komunikacijskih aparata i opreme
  • pneumatskih i hidrauličnih uređaja
  • upuštača plinskog lifta
  • armature za vodovodne sustave i druge metalne galanterije
 • mjerenja, ispitivanja, pregledi i puštanja u rad
  • mjerenja, ispitivanja i pregledi PEX instalacija i uređaja TN-IN-09942
 • održavanje-planovi i periodika
  • procedure preventivnog i korektivnog održavanja
  • održavanje opreme i instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom TN-ODA 12526

 

Možemo preuzeti i izvođenje svih vrsta radova sa područja automatske i regulacijske tehnike uključujući nabavu i montažu opreme te izradu izvedbenih projekata. U tu svrhu raspolažemo sa kompletnim instrumentacijskim alatom i opremom za kalibriranje, ispitivanje, mjerenje i servisiranje.

Garancija kvalitetnog rada je tim inženjera, tehničara i montera sa dugogodišnjim iskustvom, čiji su zadaci:

 • Osiguranje sigurnosti ljudi, objekta, opreme i okoliša u kojem se izvode radovi
 • Poštivanje svih propisa za izbor, postavljanje i održavanje električnih instalacija i opreme u  trenutno važećem izdanju
 • Ispitivanje (provjera) svih uređaja i instalacija, sve prema normi IEC 60364-6 u trenutno važećem izdanju
 • Korištenje umjerenih mjerno-ispitnih instrumenata
 • Ugradnja materijala, opreme i uređaja sukladnih hrvatskim normama
 • Redovna obuka i školovanje djelatnika prema propisanim pravilima struke
 • Ponuda opreme, materijala i radova po što povoljnijoj cijeni za krajnjeg korisnika uključujući sve gore navedene ciljeve, na trajno zadovoljstvo kupca